Privacy Beleid

PRIVACY BELEID


Fotografie sprinky is er zich van bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij dragen er daarom zorg voor dat jouw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden verwerkt om jouw privacy te beschermen.


Fotografie sprinky, gevestigd op de steenweg 211, 3570 Alken (België) is verantwoordelijk voor de verwerking van personengegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


CONTACTGEGEVENS :

Fotografie sprinky, steenweg 211, 3570 Alken, 0473/29.01.48, info@fotografie-sprinky.be


PERSONENGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN :

Fotografie sprinky verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u ons verstrekt


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN :

Fotografie sprinky verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

Afhandeling van jullie reportage/betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien zelf aangegeven, u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om goederen en diensten bij u te kunnen afleveren.

Fotografie sprinky verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte.


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN :

Fotografie sprinky bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN :

Fotografie sprinky deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN :

Fotografie sprinky gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotografie sprinky en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar :

info@fotografie-sprinky.be


Fotografie sprinky wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens : Comissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN :

Fotografie sprinky neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotografie-sprinky.be